Friday, June 17, 2005

[[]]

toastedmarshmallow sa planet garapata

mapula ang langit
hinayaan ko lang ang hangin
na ako'y tangayin
ang mga puno'y sumasayaw
kahet bahagyang nakayuko
sa aking pagdaan sa kanilang paningin
mayroon silang sinasabi
pabulong
ngunit masakit sa tainga
tiningnan ko lang sila at napailing
mapula ang langit
galit sa akin ang
daw ang alon
tila nanghahamon
waring nagsasabing"ubusan tayo ng malay"napangisi ako at nagsabe saglet lang,
iinom lang ako ng tubig
------------------
BAKGRAWNDMUSIC-foofighters-best of you..

Thought of you at... |1:25 AM|

_____________

Storyboard Author

endless
rakstardaw@yahoo.com

My Memories

|June 2005

Powered by TagBoard Message Board
Name

URL or Email

Messages(smilies)

My Friends

|stum| roma| pulp|